उसालाई चिकेको

हुनत अज पनि मलै सेक्स गर्ने भन्ने कुरले निकै र्ॐअन्तिच बनुछ्​। हरेक दिन नै सेक्स गर्छ्ु। जति धेरै सेक्स गर्यो उथि नै धेरै फ्रेश्नेस्स हुन्छ भन्छ्न्। पर्त्नेर रेअद्य नभ्ये त कह गयेर को सङ सेक्स गर्ने। हन्द्सेक्स गर्न त तेति धेरै जङर आउदैन​। पर्त्नेर रेअद्य नभ्ये पनि आफ्नो मत्र कर ले सेक्स गर्द पनि मज आउदैन​। छिक्ने सेक्स भन्ने कुर कस्तो छिक्ने नै रहेछ्​। १।२ दिन क बख्र क पथ पनि एक अर्क म उक्लद स्त्रङे नै लग्थ्यो। येस्म कुनै पोवेर र अत्त्रच्तिओन जरुर छ्​। अहिले भन्द पनि १६।१७ बर्शकि बेल म यो सेक्स भन्ने कुर ले सरै तेन्सिओन नै दिने गर्थ्यो। ग्औक धेरै क्त क दुध त मदियो, पेतिकोत मथि लदो दलेर फुसि सबै झरियो। तर पुति म लदो छ्िर्औने भन्ने कुर निकै नै गरो थियो।

ग्औम आफ्न उमेर्क निकै धेरै क्त हरु थिये। मिले सम्म जति छिके पनि हुने, तर आफुलै कहिलेइ आत नाउने। जो सङ अलि पैस छ र छोचोलते किन्न सक्छ्​, बजर तिर जन्द नोओद्लेस जस्ले खुव्औन सक्छ्​, क्त हरु उनिहरुसङै सुत्न मन्ने। को कस सङ सुतेको छ सबै थह हुने तर कुर गर्द निकै व्औ खोज्ने। धेरै त्र्य गर्द पनि कुनै केति को पुति छ्ुन नप्औने, छिक्ने कुर त कत कत​। दिउसो कुनै केति सङ गफ्फ गर्यो भने ग्औकले कुर कत्ने, यो त फलनि केति सङ थियो, यो बिग्रियो। येस्तै, एक दिन अर्को ग्औको सथिको म गयेको थिये। उस्ले तेस रत एउति क्त को म ज्औ भनेर लज्ञ्ो। त्यो केति सङ हल्क छिञन मत्र थियो। त्यो केति को घर्न पुगियो। २ जन केतिहरु सुतेक रहेछ्न्। त्यो सथिले त सुतेक केति को बेद म गयेर पुति म फिङेर घुसयेर आयो। मलै दर लज्ञ्ो। पछ्ि त्यो क्त ले म पनि तेह गयेको थह पैछ्े। तर मलै केहि भनिन​।

येसै क्रम्म एक दिन को कुर हो। म सन्झ खन कह्ये पछ्ि ग्औ तिर निस्केको थियेन्। ग्औम सथिलै भेत गरे। उस्को म धिल सम्म बसियेछ्​। उस्कै घर्म खन खयेर फर्कद रति को ११ बजेको थियो। फर्कने क्रम्म मन म झर्लक्क यद आयो; तेह नजिकै घर म एउत केति छ्े। त्यो केति तेहि बह्ये, एक पतक छिक्नु पर्छ्​। येस्तै सोछ्दै हिद्दहिद्दै त तेहि घर छ्ेउम आउ पो पुगेछ्ु। सोछे, त्र्य किन नमर्ने। त्र्य गर्द छिक्न पैन्छ भने, रेलक्स गर्न पर्यो। आफु सङ क सथिहरु ले छिकै क निकै कुर गर्छ्​। आफु त सुनेर बस्नु पर्ने। एक पतक छिकेको कुर पनि शरे गर्न नपैयेको थियो। पहिले छिकन त पयेको थिये तर केहि इन्तेरेस्त नै लगेन​। तर यो पलि त रम्रै सङ थोक्न पर्छ भन्ने निर्नय नै गरे।

तोर्छ लिघ्त लिय्रेर उस्को घर गये। येत उति छियर हेरे। बहिर पिदिको खत म एक जन मत्र सुतिरको देखे। घर्को मैन दोओर लोच्क थियो। नजिकै गयेर लिघ्ले हेरे, त्यो क्त मन्छ्े रहिछ्​। रम्रै सङ नियले। मैले छिकन खोजेको केति तेहि सुतेकि रहिछ्​। बिस्तरै उस्लै उथये। सबै कप्द खोले र सुतेकि। ओह्, म्य गोद्! मलै देखेर रिसैन​। नत कुनै प्रतिक्रिय नै दि। यो छन्चे गुम्औन म छहन्थे। उस्लै पनि थह थियो, मैले उस्लै तिमे तिमे प्रोपोसे गरेकै थिये। उस्ले येस्।नो केहि जवफ दिदैनथि। तर अज त उस्को बेद म नै पुगे पछ्ि उस्ले क नै भन्थिर​। उस्ले पनि त जवनि को रस त लिनै पर्यो। हुन त उस्को लगि मेरो प्रेसेन्चे नय थियेन​। धेरै केत हरुले छिकिसकेक थिये। छिक्औनु उस्क लगि थुलो केहि थियेन​। तर मेर लगि यो निकै थुलो उत्सब थियो।
हल्क छिसो थियो। म पनि उस्को बेद म घुसे। निकै ततो थियो उस्को बिस्तर​। सरिर पनि निकै ततो थियो। खसै धेरै कुरकनि गर्ने कुर थियेन​। जति सक्यो छ्ितो आफ्नो कम सक्नु पर्ने थियो। उस्को त बोद्य नङै नै थियो। पन्ति पनि थियेन​, पेतिचोत फरक लगयेर सुतेकि थि। फरक फर्कयेर हत उस्को २ खुत्त को बिछ म पुरयेको त झुस हरु हत्म लगे। अलि तल पुर्औद त अग्लो अग्लो उथेको भग थियो। छिप्लो छिप्लो थियो उस्को त्यो भग्। औलले त्यो भग खेल्औने त्र्य गरे। अलि धेरै छिप्लो पनि आयेको महसुस भयो। तर उ केहि नजने जस्तो गरि सुतिरहेकि थि। मलै त निकै रमैलो लगेको थियो। एक हत्ले उस्क दुध खेल्औन थले। मलै त निकै रमैलो लगेको थियो। अर्को तिर लदो थन्केर कह ज्औ , क गर्औ भन्दै थियो।
येति गर्द गर्दै त्यो केति येति देरै पनि निकलि पुति बद​, उस्को बेद नै भिज्ल जस्तो। मलै पनि अब निक गरो भै सकेको थियो। उन्देर्वेअर खोलेर उ मथि छदे। तेस पछ्ि लदो लै उस्को २ खुत्त को बिछ म पुरये। तेस्पछ्ि त उसैले आफै लदो समतेर आफ्नो रसिलो पुतिको मुख म सोझैदि। ओह्, म्य गोद्! मेरो लदो त सुलुत्त पस्यो। तेस्पछ्ि, भित्र बहिर गर्औन थले। ५ मिनुतेस भित्र बहिर गरयेको त सरिर नै दल्लो हुने गरि लदो ले फुसि पिछ्करि हन्यो। मलै त बहिर निकल्ने भन्ने पनि थह भयेन​। पुति भ्त्रै सबै झर्यो। किन भ्त्र झरेको भनेर कर्औन थलि। अब क गर्ने क गने भयो। तेति बेर्को मज त उस्को गलिले सबै कत गयो कत​। झर्नु पहिले उस्ले केहि पनि भनिन​। तेसरि झर्छ भन्ने मलै पनि थह भयेन​।
उस्लै सम्झै बुझै गरेर​, उस्कै कपदले लदो पुछ्ेर गर तिर लगे। निकै रमैलो लज्ञ्ो त्यो रत उस्लै उप्थेरो भये पनि।

तेस्प्छ्ि, २।३ पतक उस्लै छिकन पये, तेहि थ्औम​। पहिलो पतक तेसरि छिके पनि अरु बेल चोन्द्ॐ प्रयोग गरेर छिके। तेसो गर्द आफुलै नि सफे हुने, उस्लै पनि दर नहुने। तेसरि छिक जन्द उस्ले भनेको कुर अहिले सम्म पनि म बिर्सन सकेको छैन “आमै कति थुलो हो तिम्रो लदो”। तेति बेल मैले सोधेको थिये, अरु कस कस को सनो छ र मेरो थुलो भयो त​? केति हरुलै थुलै लदो मन पर्दो रहेछ भन्ने मलै लज्ञ्ो। ऊश को पुति को जय होस्।
 • Chikeka katha
 • nepali sex story chikeka kura
 • puti chikeko katha 2014
 • teacher lai chikeko katha
 • nepali keti ko thulo puti chikeko video
 • chikeko naya katha
 • latest nepali chikeko katha
 • nepali kt chikeko katha
 • nepali rape story
 • puti chikeko photo
 • nepali chikeko katha ra photo
 • nepali keti chikeko katha
 • girlfriend chikeko katha
 • nepali gf ko baini sanga chikeko katha haru
 • nepali katha chikeko
 • Nepalikatha
 • chike ko kAtha
 • chikeko lado puti
 • cHIkne
 • porn mepali ketilai hikeko hrrana
 • sex video nepali kite checkeko
 • doctor le chikeko
 • gf lai chikeko katha
 • kanchi lai chikeko katha
 • keti chikeko
 • nepali sex story with teacher
 • nepali sexy kti
 • vergin kt chikeko katha
 • nepali chikai kti
 • Aama chekiko
 • Ama lai rape gareko katha
 • arabma nepali kti lae chikeko
 • aunty teti salwar pic saxy
 • xxx sex videos sunny linai
 • Bhanne sex video
 • boyfriend sanga chikeko
 • bus ma chikeko kath
 • cheakako katha
 • cheako katha
 • chhorale mom lai rape gareko story
 • chikai ko maja
 • Chikaikokatha
 • chikako katha hot video
 • chike ka katha
 • chikeka kath haru nepali
 • chikeki
 • chikeko 2014 ko katha
 • chikeko katha in nepali
 • chikeko nepali katha
 • chikiko katha bf and gf
 • doctor chikeko
 • doctorle chikeko katha
 • FUCK IMAGE DESI WIFE KATH MA FUCK IMAGE
 • Gf chikeko katha
 • Gf lae chikeko
 • gf lai chikda
 • ghodale chikeko video
 • giarlfriend chikeko katha
 • girl friend chikeko katha
 • girlfriend ko puti ma chekiko katha
 • girlfriend lae chikeko katha
 • HD usha sex image
 • hot aama chikko katha
 • hot kt chikeko katha
 • hot sex ko kura audio nepali
 • images usha bahbi sex hd
 • Ind sex gareali vidio
 • indian garne sex videos
 • katha kt chikeko
 • keta keti bf
 • keta keti chikeko
 • keta keti ko nepali sex video
 • keta keti le chikeko
 • keta saxy video
 • Kti chikeko
 • lado puti katha 2014
 • lado ra puti chikeko in nepali
 • lado ra puti chikeko katha
 • lado ra puti ko katha in nepali
 • lado ra puti ko katha ko video
 • Lado ra puti ko katha of sister rape
 • lado ra putiko katha nepali sex vidio
 • latest sex Stories in nepali
 • ma lai rape garo
 • man and woman chikeko vidio
 • mummy lae chikko katha nepali only
 • naya lado putiko katha nepalima
 • naya nepali chikeko katha
 • nepaali kta kti ko real chikai video
 • nepai xxx khata 2014
 • nepali chakai kura kani
 • Nepali Chara kura sex
 • nepali chekai nepali sex katha
 • nepali chekiko katha sis
 • nepali cheko video
 • nepali chick ka ko khata
 • nepali chikai story
 • nepali chikako kata
 • nepali chikako kath
 • nepali chike ko katha

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।