फेसबुक सेक्स

हमि ले फकेबूक्म सेक्स्य् अनि सेक्स् को कुर गर्न थलेको दिन् बित्दै थेओ।।कुरै कुरम पुज विर्गिन् रहेको र कैलेइ क्त मन्चेको लदो नदेखेको बतयिन्।।।म पनि विर्गिन् क्त् को पुति चख्न पैने वयो वनेर दङ थेये।।।उस्लै मैले फकेबूक्मै मेरो थन्केको कलो मोत्तो लदो को फोतो पथैदिये।।अनि उस्को अङ पनि देखौ न वनेर वने।पुज मनिरहेकै थेयिन।धेरै कर् गरेपचि मुख् नदेखै कपद खोलेको फोतो पथयिन्।।उस्को सेक्स्य् जिउ देखेर म त पगल् भैसकेथे।त्यो दिन् पुज को नाम्म घिउ चदौदै बित्यो।वोलिपल्त वेत्ने प्लन् गरेर हमि सुतेउ।।भोलिपल्त हमि गोपि कृश्न हल्ल्म फिल्म् हेर्न गयौ।मैले जनि जनि नामै नसुनेको फिल्म् को तिक्केत् लिये मन्चे कम् हुन्च वनेर।।नभन्दै हल्ल् वित्र त दुइ तिन्त जोदि मत्र रैचन् त्यो पनि निकै पर पर।म र पुज लस्त् को कोर्नेर् सेअत्म गएर बसेउ।।।फिल्म् सुरु भयो अनि सपै तिर अध्यरो भयो।त्यो फिल्म् येति झुर् थेओ कि क् वनौ।।।पुज सङै नवयेको वये म तेइ निदौथे होल।फिर्स्त् हल्फ् सम्म उस्को हात् र लुग बहिर बत दुध् को पोक मत्र चलये।लुग वित्र हत् लग्नै लग्द इन्तेर्वल् वयेर लिघ्त् बल्यो र हमिले हम्रो जोस् लै होस्म ल्यएउ।।।अर्को हल्फ्को बत्ति निभ्न सथ् म लते नगरि उस्को शिर्त् को बुत्तोन् खोलेर दुध् को मुन्त चुस्न थले।।।उह् एमोतिओन्म आएर नै नै प्लेअसे प्लेअसे भन्दै लर्बरै रहकि थेन्।।उस्ले त्यो दिन् जेअन्स् जस्तो देखिने एलस्तिक् वल पन्त् लयेकि थियिन्।मैले पन्त् र पन्त्य् वित्र हात् हले।।उस्को त पुति च्यप् च्यप्ति चिप्लो भैसकेको रहेच।।मैले एक्चिन् चलैदियेको त मोरि त निकै बेहोसिम करौन पो थलि।।अनि अरुले सुन्ने दर् ले मैले हत् बहिर निकले।अनि मेरो पन्त् को जिप् खोलेर उस्को हात् मेरो लदोम चलौन लगये।।उस्को हत् पर्न सथ् मेरो अलि अलि थन्केको लदो त जुरुक वै हल्यो।।अनि मैले उस्लै तोउङे किस् दिदै हल्ल् मै घिउ झरिदिये।।।एतिकैम फिल्म् नि सकियो,हमि चबेल्को एउत कफेम खज खयेर गुफ् गर्दै थेम्।पुज मेरो अखम नसलु पर ले हेर्दै थियिन्।।मलै त सिदै चिक्ने निम्तो दिये जस्तो लग्यो अनि तातो फलम् हुदै थोकि हल्नुपर्६ जस्तो लग्यो।एतिकैम मेरो एउत फ्रेन् को यद् आयो।उह् चबेल्म कोथ वदम एक्लै बस्थ्यो।मैले उस्लै कल् गरेर एक्क्सिन्लै कोथ चैयो भने।उस्ले हसेर औ न त वन्यो।।।म पुज लै लियेर उस्को कोथम गये अनि धोक लोक्क् गर्नसथ् उस्को माल् समान्म हमल गरे।उस्को थुल थुल पोक उस्को नरम् गर्दन् को चल,उस्को थुलो चाक् निकै बेर् चम्दै किस् गर्दै म्०ल्दै गरे।उह् पनि उत्तेजित् वैसकेकि थियिन्।मैले नि धेल नगरि आफु पनि नङै भये र उस्लै नि नकेद् बनये।।।।उस्को हरेक् अङ चुस्दै चत्दै उत्तनो पाअरेर उस्को पुतिको मुख्म मेरो रन्केको लदो क्सिरौन तेर्सये।।उस्ले नै क्न्द्म् नवै त नक्सिरौ वनि।मैले त्रुस्त् गर।केइ हुदैन वनेर ल्वम्म हल्न खोजे।मेरो म्०तो लदो क् क्सिर्थ्यो एक्चोतिम अनि थुक् लगएर बिस्तरि अलि अलि गरेर पेलेको त पुज दुख्यो भनेर भुतुक्क भएर मेरो धाद्म चिथोरि।मैले वस्त नगरि ल्वम् ल्वम् ल्वम् हन्न थले।अगि वखर् चोलेको ले होल झर्न पनि निकै तिमे लग्यो।।।मैले त्यो पुति वित्रै झरिदिये।।।पक्सि पो थ वो मेरो लदो त रगत् ले विजेको रैच।।नवन्दै पुज विर्गिन् पो रैचे।।ज् होस् विर्गिन् पुतिको प्यस् मेतौन पौद निकै मज्ज आयो।तेस्पचि हमि दुबै बथ्रुम् गएर सङै नुहएर अफुलै सफ गरेउ अनि फेरि वेत्ने बच गरेर चुतियेउ।त्यो पचि हमि तिमे पौनसथ् वेतेर चिक्न थलेउ।।।कैले कै त २ बत्त कोन्दोम् नि सकिन्थ्यो ( ६ ओत )।।पुज निकै सेक्स्य् र सेक्स् गर्न एक्दुम् सिपलु भैसकेथि।मैले ब्लुए फिल्म् देखौदै लदो चुस्न नि ग्रदुअते गरैदि सकेको थेये।।तर पचि उस्को घर् को प्रेसुरे ले उस्को अन्तै बिहे भयो।।।हमि फ्ब्म फ्रेन् त चौ तर अजसम्म बोल्ने हिमत् कसैले गरेक चैनौ।।।आज्कल् पुज को पुति को प्यस्स् बुझिसकेको जस्तो लग्च मलै। 

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।