आफ्नै माईजु सँग मस्ती


हाई टु अल माइ सेक्स स्टोरी रिडर्स आइ म् विश्वन्त फ्र्म धदिङ। म पनि सेक्स स्टोरी को फ्यान नए हुँ। मलाई पनि एस्तो कथा पढ्न धेरी मन पर्६। मएले पहिल पनि एस्तो उपन्यास को बुक हरु पढेको थि। र प६ी मोबाईल म नेट जोदे प६ी त मएले लग्वग सबए कथा हरु पढि सके होल। अनी तेस प६ी मलाई पनि मेरो जीवन को पहिलो र अबिस्मरन्य समय तपए हरु लाई सुनौन मन लहो। जुन कुर मएले आफ्नए कन्६ी माईजु सँग गरेको थि। कुर आज वन्द ९ बर्ष पहिल को हो जुन बेला म १२ बर्ष को थिय तेती खेर सम्मा मएले कुनए क्त को पुती देखेको थिन। शायद तेती खेर म शायद म ६क्लास म पद्थे। म आफ्नो स्कुल सकेर खेत म मकए गोद्ने खेतल लाई खज पुरौन गयको थिय जस्मा मेरो माईजु पनि हाम्रो मकए गोद्न आउनु भको थियो। जब खज खानि क्रम सुरु भयो तब म र माईजु आमुन्ने सम्मुन्ने बसेक थियौ। र माईजुको सुरुवल म प्वल परेको रहे६ जस बाट माईजु को पुती ६अर्लङ देखिन्थ्यो। अनी तेस प६ी मलाई आउँदाह भयो किनकी मेरो त्यो पह्लो पुती को दर्शन थियो। अनी तेस दिन बाट मलाई कुनए आएमए को पुती म चिक्न पे नि हुन्थो जस्तो लग्थो। मलाई माईजु नए चिक्नु थियन जो वे पनि हुन्थो। हामी मामा घर घाऊ म बस्६ौ तर मामा घर म वने होएन । हाम्रो अफ्यानअे घर खेत बारी एस्। अनी मेर चोट मामा ६न। हजुरबा हजुरामा सबए हुनुन्थो। तर ठुलो मामा र माईजु क्त्म म बस्नु हुन्थो वने कन्६ो मामा वनी बिदेश म। अनी हजुरबा आमा ६ुत्तए बस्नु भको थो र माईजु को ईशान्तन थिय। माईजु हाम्रो घर म बारम्बार आएरनु हुन्थो। टेस्मा मलाई क् ए पनि अस्जिलो हुँदाएन थो। अनी मामा घर म हुँदा पनि म सँगए नए ब्लु फ्लिम को सि.डि लयर हाम्रो घर म हेर्नु हुन्थो। अनी मएले पनि मामा सँग सेक्स कथा मगेर धेरए पढेको थि। त्यस्तो बुक मामा सँग प्रस्तए थो। कुर १दिन को हो जुन बेला म १२ क्लास म पद्थे। अनी माईजु ले मलाई फुर्सद वे आज मामालाई चिट्ठी लेखिदिनुन भन्नु भयो। अनी मएले वने आजे लेख्न पर्ने अनी हो भन्नु भयो। तर आज म दिन वारी खेत म पनि लगाउनु पर्६। अनी माईजु ले वोली पल्ट प्राधिकरण म पएस बुझौन जड छिती पनि सेन्ड गर्नु पर्६ भन्नु भयो अनी मएले अद हुन्६ वनी बेलुक तपएको घर म नए सुत्न आउने गरी आउ६ु अनी लेखुल तर घर म नवन्नु होल म चए खेत म पनि पुगेको ६ेन वनेर औंला। किनकी नजिकए घर एस् कुनए काम नपरी मलाई मामा घर म सुत्न पठाउदिनन हुन्६ वन्द हुन्६ भन्नु भयो। अनी म पनि खान सन खयर मामाघर तिर गय किनकी पनि त मएले देउसो नए पुरएसकेको थिय। अनी रती माईजु ले मेरो लागि ओ६अयन लगएदिनु भयो अनी फेरी मेरो टाउको नजिकए माईजु को पनि टाउको पर्नी गरी ओ६अयन लगाउनु भयो र माईजु सँग सबए वुर हरु सुतेक थिय। अब चिट्ठी लेख्ने काम सुरु भयो । जस्मा सन्चो बिसान्चो दु:ख सुख सबए लेखिदए थियो र चिट्ठी पनि सकियो । टेस्प६ी माईजु ले मलाई मामाको चिट्ठी पढ्न लगाउनु भयो र तो चिट्ठी खोह्द खेरी दराज म मामा को सेक्स स्टोरी बुक पनि रहे६। अनी मएले माईजु यो को पढु न वन्द हुन्६ पढ्नु न भन्नु भयो अनी मएले तो स्टोरी माईजु लाई पनि सुनए। माईजु ले पनि खुब चख मानेर सुन्नु भयो। जब कथा सेक्स गरेको कुर म आए पुगो तब मेरो र माईजु को मुख रातो पिरो भयो। अनी मएले माईजु लर सोधे। माईजु असो गर्द खेरी क् मज आउ६? अनी माईजु ले हो अक्दमए मज आउ६। भन्नु भयो। तर तेती खर सम्मा सेक्स को स्वद लिना मन लहिसकेको थियो तर भन्ने आत गर्न सकेको बने थियन। ण त माईजु ले नए यो कुर को सुरु गर्नु भको थियो। कथा पढदए जड सकियो तर हामी बिच क् ए पनि होल जस्तो थियन। फेरी माईजु ले आर्को सेक्स स्टोरी निकलेर दिनु वो र हामी बिच सेक्स सम्बन्धी कुर हरु हुँदाए थो म चए त्यस्तो बारेमा आन्जन नए थिय अनी म मन म लगेको कुर सोद्थे। कसरी मज आउ६ कहाँ मज आउ६। डुख्६ कि दुख्दएन वनेर अनी माईजु ले जवाफ दिदए जानुहुन्थो। एती खेर सम्मा रती को १२ बजी सकेको थो अनी मएले आत गरेर अक पटक गरु न वन्द हुँदाएन बच्चा बद्६ भन्नु भयो। अनी मएले मलाई आज कस्तो हुन्६ स्वद लिना दिनुस् न म वोली निलोकोन किनेर दुल नि वने अनी माईजु ले तो त अही नए एस् भन्नु भयो र पनि सँग २ गोली खानु भयो अनी बच्चा हरु सुतेको एस् कि एस् एन वनेर हल्लाउनु भयो अनी मेरो ओ६अयन म आउनु भयो यो मेरो पहिलो पटक थो फेरी माईजु ले पनि कसरी सुरु गर्नी वनेर सिकौनु वयन। टेस्प६ी मएले मेरो लिङ माईजु को पुती म लगेर जोते तर मएले पत्त लौन सकिन अनी माईजु ले नए समतेर हल्दिनु भयो र मेरो स्वतए वित्र ६िरो वित्र त कस्तो ततो रहे६। अनी मएले दनदन दिन थाले कारीब ६मिन जती चिके होल मेरो फर्स्ट टाईम वयको ले झरी हलो माईजु वनी अाअा अाअास्साअस्स्स्स्स्स्साअाअाअाअाअाअाआ ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह श्श्श्स्ग्स्ग्साआ उमुम्मेरो राजा वन्दए हुनुन्थो अनी मएले आफ्नो काम जरी नए रखे। कारीब पेलाई प६ी वित्र क् हाइ ततो महसुस भयो र म पनि आफ्नो तेज बढाउन थाले र फेरी दोस्रो पटक पनि आफ्नो बिर्य माईजु को वित्रए झर्दिय। अनी माईजु माथि सुते रहे। क् हाइ बेर प६ी माईजु ले उठाउनु भयो र मेरो निधार र मेरो वए लाई किस्स गरेर सुत्न जानु भयो। र आज पनि मौका मिलो कि माईजु लाई चिक्ने गर्६ु अहिले त म एक्स्पेरिएन्के वएसकेको ६ु। मेरो ६।५'' लामो ले माईजु लाई र अरु ग्फ लाई अक पटक मए सन्तुस्त दिन्६। यो कुर मेर सेक्स पर्त्नेर वनेको हो। टेसएले अद तपए वौजु, औन्ती, माईजु, द्द, क्त, हरु लाई सेफ अन्द सतिस्फी सेक्स गर्न चाहनुन्६ वनी प्ल्ज कन्ट्याक्ट् मी यो मेरो रेअल स्टोरी कस्तो लगो? मन परो परेन कमेन्ट गर्नु होल अद तपए हरु चाहनुन्६ वने म सँग एस्तो धेरी घटना हरु ६न। गिर्ल्फ्रेन्ड कए उस्कए घर मुनी चिकेको। गाउँ को माईजु पर्नी लाई कुव प६अदी चिकेको। जत्र म वेर्गिन वेतको। अरु पनि ६न कृपया कमेन्ट गरिदुनु होल हस त बाइ

कृपया ध्यान दिनु होला यो कुनै शैक्षिक साईट होईन र यहाँ भयका कुनै पनि पाठ्यबस्तु शिक्षाप्रद पनि छैन । धन्यबाद । ।